نرم افزار های مورد نیاز

تبلیغات متنی


برای دانستن اینکه کدام قسمت از ایران طولانی‌ترین دوره بی بارانی را طی کرده است نیازمند ارایه نتایج پژوهش‌ها و آمارها در مورد بارش ماهانه و سالانه و استاندارد اندازه‌گیری بارش هستیم. 

مقاله‌های مرتبط:

کشور ایران را اگر بخواهیم از لحاظ بارش با دیگر کشورها مقایسه کنیم، می‌توان آن را در شمار کشورهای کم‌باران محسوب کرد. در مورد علت کم‌باران بودن ایران، تاکنون تحقیقات بسیاری انجام شده و نتایج مختلفی گرفته شده است. این تحقیقات در برخی موارد توانسته است دلایلی را مشخص کند و در برخی موارد نیز هنوز نادانسته‌هایی وجود دارد. ایران در مقایسه با دیگر کشورها، کشوری کم‌باران است اما اگر بخواهیم آن را با خود ایران مقایسه کنیم، مناطقی پربارش و کم‌بارش دارد. اخيرا، مسائل ناشی از تغييرات بارش، به‌ویژه مشکلات ناشی از سيل و بی‌بارانی و نيز تاثیرات محيط زیستی کاهش بارش، موجب افزایش اهميت و توجه به مطالعات بارش در مقياس‌های مختلف زمانی و مکانی شده است. ضرورت و مبنای اوليه برای برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب، ارزیابی بی‌بارانی‌ها است. این موضوع نيازمند درک و مطالعه وقوع خشکسالی‌های تاریخی در منطقه و نيز تاثیرات آن در طول دوره وقوع خشکسالی است.

کم باران

عکس از: روزیاتو

معیارهای زمانی برای سنجش باران

مقیاس‌های زمانی برای تحلیل کم بارانی مقیاس‌های سالانه و ماهانه هستند

تكرار،‌ تداوم و شدت کم‌بارانی که منجر به خشکسالی می‌شود، به‌طور صريح و غيرصريح به مقياس زمانی وابسته‌اند. لذا مشخص می‌شود كه نياز به ارائه شاخصی كه در آن مقياس زمانی بايد مدنظر قرار گيرد،‌ از اهميت خاصی برخوردار بوده و استفاده‌های زيادی را به دنبال دارد. قرار گرفتن ایران روی کمربند خشک و بی‌باران جهانی موجب شده است که نوسانات بارندگی در کشور، شدید باشد. معمول‌ترین مقياس زمانی برای تحليل خشکسالی مقياس سالانه و سپس ماهانه است. دوره زمانی سالانه طولانی است و مدت زمانی حدود ۱۰ سال را در بر می‌گیرد که می‌تواند برای خلاصه‌سازی اطلاعات روی رفتار منطقه‌ای خشکسالی استفاده شود.

به نظر می‌رسد مقياس ماهانه که به‌طور معمول مدت زمانی ۹ ماهه را شامل می‌شود، بیشتر برای پایش تاثيرات بی‌بارانی در یک منطقه که در زمینه کشاورزی، منابع آب و ربایش آب‌های زیرزمينی است، مؤثر باشد. به دلیل اینکه علاوه بر بارش، متغيرهایی همچون رواناب، تبخير، رطوبت خاک، رطوبت نسبی، دما و غيره نيز نياز است. به‌طور کلی تعریف مشخصی از بی‌بارانی با شاخص خشکی بر اساس اهداف مختلف دشوار است. برای ارزیابی و پایش خشکسالی‌های اقلیمی، روش‌های متعددی به وسیله پژوهشگران مختلف ابداع و به کار گرفته شده است.

باران

مناطق بارشی در ایران

ایران از لحاظ بارش به چهاربخش پربارش، نیمه پربارش، کم‌بارش و بسیار کم‌بارش تقسیم می‌شوند

شاخص SPI يكی از معدود شاخص‌های بی بارانی و حتی می‌توان گفت تنها شاخصی است كه در آن مقياس زمانی برای پايش خشكسالی مد نظر قرار گرفته است.  اين شاخص چون فقط از داده‌های بارندگی در محاسبات خود استفاده می‌كند، نسبت به ديگر شاخص‌ها، شاخص ساده‌ای است كه برای تمام شرايط منابع آبی قابل استفاده است. توانایی SPI در اين است كه امكان محاسبه آن برای دامنه وسيعی از مقياس‌های زمانی از يک ماه تا چند سال وجود دارد. هر دوره زمانی بسته به پارامترهایی كه در يک سيستم هيدرولوژيكی می‌خواهد پايش شود، قابل تغيير است.

 ايران را از ديدگاه مقدار و زمان دريافت بارش می‌توان به چهار بخش تقسيم كرد. بخش بسيار كم‌بارش، كم‌بارش، نيمه پربارش و پربارش. بخش بسيار كم‌بارش و كم‌بارش حدود ۸۳ درصد مساحت كشور را به خود اختصاص داده و ميانگين بارش روی آن حدود ۱۸۸ ميلی‌متر است. سراسر جنوب، شرق، مركز و بخش‌هايی از شمال‌غرب ايران در اين قلمرو جای می‌گيرند. بخش نيمه‌پربارش و پربارش نزديک به ۱۷ درصد مساحت كشور را در برگرفته و ميانگين بارش روی آن حدود ۵۷۰ ميلی‌متر است. با اين تقسيم‌بندی ميانگين بارش ايران حدود ۲۵۱ ميلی‌متر محاسبه شده كه نسبت به ميانگين جهانی، منطقه‌ای بسيار كم‌بارش محسوب می‌شود. برحسب تفاوت‌های كوچك‌تری كه در زمان و مقدار بارش دريافتی هر يك از اين بخش‌ها وجود دارد، می‌توان نواحی بارشی همگن‌تری را شناسايی و معرفی كرد.

باران

بخش پربارش

پربارش‌ترین بخش ایران کرانه‌های دریای خزر است در سال گذشته رامسر به‌عنوان پربارش‌ترین منطقه شناخته شد

پربارش‌ترین بخش ایران، تنها بخشی از كرانه‌های خزر را می‌پوشاند كه بارش سالانه آن‌ها از ۱۰۰۰ ميلی‌متر بيشتر است. اين ناحيه كرانه‌های غربی خزر را در برگرفته است، اما وسعت آن از ۷/. درصد مساحت ايران فراتر نمی‌رود. ميانگين بارش روی اين ناحيه حدود ۱۲۶۰ ميلی‌متر است. هر چند بارندگی در طول سال، قطع نشده و تقريبا يكنواخت است، اما در ماه‌های شهريور، مهر و آبان افزايش نسبی در مقدار بارش ديده می‌شود. در سال گذشته رامسر به‌عنوان پربارش‌ترین منطقه شناخته شده است.

رامسر

عکس از  اعتمادانلاین

بخش نيمه پربارش:

اين بخش تقريبا شامل مناطقی از كشور است كه بارش سالانه آن‌ها بين ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ ميليمتر است. اين بخش از نظر توزيع زمانی بارش به ۳ ناحيه تقسيم می‌شود.

ناحيه نيمه پربارش خزری

اين ناحيه در كرانه‌های شرقی خزر و كرانه‌های غربی آن گسترش يافته است. هر چند در تابستان مقدار بارش اين ناحيه كاهش می‌يابد اما مقدار بارش در ديگر فصول سال تقريبا برابر است. ميانگين بارش روی اين ناحيه حدود ۶۰۸ ميلی‌متر بوده و ۳٫۳ درصد از مساحت كشور را به خود اختصاص داده است.

ناحيه نيمه پربارش زاگرس شمالی

اين ناحيه بخش‌هايی از غرب كشور و دامنه‌های شرقی زاگرس را می‌پوشاند و بخش باريكی از دامنه‌های جنوبی البرز نيز در حاكميت همين ناحيه است كه مجموعا ۸٫۳ درصد از مساحت كشور را شامل می‌شود. ميانگين بارش روی اين ناحيه حدود ۵۰۰ ميلی‌متر است كه عمدتا در ماه‌های بهمن، اسفند و فروردين فرو می‌ريزد. فصل كامل بارش در اين ناحيه از اواسط مهرماه، آغاز شده و تا اواسط ارديبهشت‌ماه ادامه می‌يابد.

نیمه پربارش زاگرس

عکس از: ویکی‌پدیا

ناحيه نيمه‌پربارش زاگرس جنوبی

اين ناحيه دامنه‌های غربی زاگرس و بخش‌های پرارتفاع زاگرس را دربر می‌گيرد. ميانگين بارش روی اين قلمرو ۵۶۰ ميلی‌متر است. حدود ۴٫۴ درصد از مساحت كشور در قلمرو اين ناحيه جا می‌گيرد و پرآب‌ترين رودخانه‌های ايران از همين ناحيه سرچشمه می‌گيرند، زيرا گذشته از وسعت و بارش قابل توجه به دليل ارتفاع زياد، ريزش‌های اين ناحيه عمدتا از نوع جامد است و امكان بارش آن فراهم است. فصل بارش در اين ناحيه از اواسط آبان‌ماه تا اواسط ارديبهشت‌ماه ادامه دارد و در دی ماه به اوج خود می‌رسد.

بخش كم‌بارش

اين بخش تقريبا شامل مناطقی است كه بارش سالانه آن‌ها بين ۲۰۰ تا ۴۰۰ ميلی‌متر است. اين بخش از نظر توزيع زمانی بارش به دو ناحيه تقسيم می‌شود.

ناحيه كم‌بارش جنوبی

اين ناحيه شامل يك بخش كم‌ارتفاع است كه جلگه خوزستان و كرانه‌های خليج‌ فارس را در برمی‌گیرد. در اين بخش منشأ بارش سامانه‌هايی هستند كه از جنوب غرب به كشور وارد می‌شوند و از آن چنان ناپايداری برخوردار هستند كه روی سرزمين‌های كم‌ارتفاع ريزش داشته باشند. بخش دوم شامل دامنه‌های شرقی زاگرس و بلندی‌های هزار و لاله‌زار در جنوب كرمان است.

بخش کم‌بارش به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده و بخش کم‌بارش کم ارتفاع مانند جلگه خوزستان و کرانه خلیج فارس و جنوب کرمان است

در دامنه‌های شرقی زاگرس بارش دريافتی را می‌توان پسماند سامانه‌های غربی دانست، اما در عين حال ناپايداری‌های محلی به‌ويژه در اوايل بهار در تأمين بارش اين بخش نقش دارد. این ناحیه در مجموع حدود ۳٫۱۱ درصد مساحت ايران را می‌پوشاند و ميانگين بارش دريافتی آن ۲۸۲ ميلی‌متر است كه از اوايل آبان تا اواسط ارديبهشت ادامه می‌يابد. آذر، دی و بهمن پر بارش‌ترين ماه‌های سال هستند.

ناحيه كم‌بارش شمالی

اين ناحيه همچون كمربندی از شمال‌ غرب تا شمال‌ شرق كشور گسترش يافته است، اما در تهران و شمال سمنان از پهنای آن بسيار كاسته می‌شود. بلندی‌های آذربايجان، دامنه‌های شرقی نيمه شمالی زاگرس، كوهپايه‌های جنوبی البرز و بلندی‌های خراسان در قلمرو اين ناحيه جا می‌گيرند. ميانگين بارش روی اين ناحيه نزديک ۳۰۰ ميلی‌متر است و ۱٫۱۷ درصد از مساحت ايران را می‌پوشاند. توزيع بارش در بين فصول سال (مگر تابستان) تقريبا يكنواخت است، اما بارش‌های بهاری برتری نسبی دارند، به‌طوری كه ارديبهشت، فروردين و اسفند پر بارش‌ترين ماه‌های سال هستند.

کم باران

عکس از: خبرگزاری ایرنا

بخش بسيار كم‌بارش

اين بخش تقريبا شامل مناطقی است كه بارش سالانه آن‌ها از ۲۰۰ ميلی‌متر كمتر است و به دو ناحيه تقسيم می‌شود.

بخش بسیار کم‌بارش به دو منطقه مرکزی و جنوب شرق ایران تقسیم می‌شود، همچون کویرهای مرکزی و شرقی ایران

ناحيه بسيار كم‌بارش مركزی

اين ناحيه شامل كويرهای مركزی و شرقی ايران است كه در جانب غربی به سمنان، قم، اصفهان و يزد ختم می‌شود و زابل و زاهدان در منتهی‌اليه شرقی آن قرار می‌گیرند. ميانگين بارش روی اين ناحيه ۱۰۲ ميلی‌متر است كه از اواخر فصل پاييز تا اواسط فصل بهار می‌بارد. اين ناحيه ۱٫۲۵ درصد مساحت كشور را در برگرفته است. به نظر می‌رسد كمبود بارش در اين ناحيه از يك‌سو به سبب حاكميت پرفشار جنب حاره در دوره گرم سال و از سوی ديگر به علت قرار گيری در سايه بارش رشته‌كوه زاگرس باشد كه از تأثير سامانه‌های غربی بر اين بخش از كشور پيشگيری می‌كند. به‌ همين سبب است كه گذشته از فقر بارش، محتوای رطوبت جوی اين ناحيه بسيار اندك است.

توده‌های كوهستانی كوچكی همچون شيركوه و كركس كه در اين ناحيه قرار گرفته‌اند، از نظر اندازه چنان ضخامتی ندارند كه بتوانند اثرگذار باشند. به همين دليل است كه از اين بلندی‌ها رودخانه‌های موقتی يا دائمی سرچشمه نمی‌گيرد، اما اثر سرمايشی اين بلندی‌ها موجب می‌شود تا نسبت بارش جامد به مايع روی آن‌ها بزرگتر باشد و امكان بارش برف روی آن‌ها فراهم شود. با آغاز دوره گرم سال ذوب اين برف‌ها، چشمه‌ها و قنات‌های پيرامون آن‌ها را آب‌دار می‌كند

کم باران

عکس از: سایت الف

ناحيه بسيار كم‌بارش جنوب‌ شرقی

اين ناحيه در دو قلمرو جغرافيایی گسترش يافته است. يكی ربع جنوب‌شرقی كشور به جز بلندی‌های هزار و لاله‌زار و ديگری در قلمرو بلند‌ی‌های جنوب خراسان. اين ناحيه با ميانگين بارش حدود ۱۶۱ ميلی‌متر نزديک ۳۰ درصد از مساحت كشور را فرا گرفته است. بارش اين ناحيه از آذر آغاز می‌شود و در بهمن به اوج می‌رسد و از آن پس رو به كاهش می‌رود. در اواخر فروردين يک اوج فرعی در بارش رخ می‌دهد. بارش‌های تابستانی در اين ناحيه نسبتا قابل توجه است. به نظر می‌رسد افزايش نسبی بارش در قلمرو شمالی اين ناحيه نسبت به ناحيه بسيار كم‌بارش مركزی متأثر از بلندی‌های جنوب خراسان باشد. درحالی كه در قلمرو جنوبی احتمالاً نقش محتوای رطوبتی جو بارزتر است و علاوه بر آن ورود سامانه‌های موسمی نيز در بارش آن مؤثر است.

بی بارانی

طولانی‌ترین دوره بی بارانی

طولانی‌ترین دوره خشکسالی را یزد با یک دوره ۱۵ساله داشته است

با توجه به توضیحات بالا و آمار به دست آمده، می‌توان گفت یزد و زابل از کم‌باران ترین مقاط ایران هستند. اما اگر طبق استاندارد، میانگین بی‌بارانی و خشکسالی را دوره‌های ماهانه (۹ ماه) و سالانه (۱۰ سال) قرار دهیم، یزد ناحیه‌ای است که که طولانی‌ترین دوره بی‌بارانی را تجربه کرده است.

شهر یزد طبق آمار، با پانزده سال بی‌بارانی و خشکسالی رکوددار کم‌باران‌ترین شهر کشور است. حتی در سال‌های زراعی اخیر هم که تقریبا همه کشور از بارش‌های نسبتا خوبی بهره‌مند بودند، یزد هم چنان از کم باران‌ترین مناطق و شهرهای ایران بود. طبق آمارها، یزد تا سال ۱۳۹۰ یک دوره ۱۵ ساله خشکسالی و بی‌بارانی را پشت سر گذاشته است.

خشک ترین و پرباران‌ترین شهرها و نقاط کشور در سال ۹۶

در پی بارش‌های سال‌های اخیر، کم‌بارش‌ترین نقطه ایران در سال آبی جاری، با ثبت ۲۰.۴ میلی‌متر بارش ، زابل در استان سیستان و بلوچستان بوده است.

کم‌بارش ترین نقطه ایران در سال جاری زابل بوده است

کاهش بارش و اینکه زابل از نقاط کم‌بارش کشور محسوب می‌شود، دلایل مختلفی دارد. نخست اینکه زابل در انتهای سامانه‌های بارشی معمول کشور واقع شده که سامانه‌ها پس از تضعیف شدن به زابل می‌رسند و در نتیجه آن با بارش‌های کم همراه هستند. ویژگی‌های محیطی منطقه از علل دیگر موثر بر کاهش بارش‌ها در زابل است. پس از آن، شهر یزد (ایستگاه سنجش باران مرکز پژوهشی یزد) در استان یزد با ثبت ۲۱٫۸ میلی‌متر بارش در رتبه بعدی کم‌بارش‌ترین نقطه ایران در سال آبی ۱۳۹۶ قرار گرفته است.

صفارود رامسر

عکس از تیتر شهر-صفارود

در سال ۱۳۹۶ پربارش‌ترین نقطه کشور «رامسر – صفارود» در استان مازندران با ثبت ۸۹۷٬۵ میلی‌متر بارش و کم‌بارش‌ترین نقطه کشور «هوشک-سراوان» در استان سیستان و بلوچستان با ثبت ۳٫۳ میلی‌متر بارش بوده است.

زابل

عکس از سایت خلیج فارس-زابل

عکس کاور از:خبرگزاری تسنیم


خانم‌های باردار معمولا پس از بارداری این سؤال در ذهن‌شان شکل می‌گیرد که آیا می‌توانند در این دوران به سفر بروند؟ جالب اینکه بیشترین سؤالات، درباره سفرهای هوایی مطرح می‌شوند.

مقاله‌های مرتبط:

بسیاری از خانم‌ها در هنگام بارداری از پزشک متخصص خود یک سؤال تکراری می‌پرسند؛ آیا می‌توانیم در این دوران با هواپیما به مسافرت برویم؟ کوتاه‌ترین جواب برای این سؤال «بله» است؛ سفرهای هوایی معمولا هیچ آسیبی به مادر و جنین وارد نمی‌کنند.

دکتر سارا رینولدز، متخصص زنان و زایمان بیمارستان بدفورد (Bedford Hospital) در این رابطه می‌گوید:

مسافرت در هنگام بارداری موضوعی است که ذهن بسیاری از خانم‌ها را درگیر می‌کند؛ اما اگر شما دوران بارداری آرامی داشته باشید و شرایط عمومی‌تان دچار پیچیدگی خاصی نشود، می‌توانید با امنیت کامل به سفر بروید، البته در صورتی که نکات ارائه‌شده توسط پزشک را یک‌به‌یک اجرا کنید و اقدامات ضروری و لازم را انجام دهید.

سفر در دوران بارداری

بهترین زمان برای سفرهای هوایی در هنگام بارداری

اگر قصد دارید در هنگام بارداری به مسافرت هوایی بروید، حتما قبل از هر اقدامی با ماما یا پزشک عمومی خود مشورت کنید. چون در مراحل اولیه‌ی بارداری (تا هفته‌ی دوازدهم و پانزدهم ابتدایی)، خانم‌ها احساس خستگی بیشتری دارند و مدام دچار حالت تهوع می‌شوند. به همین جهت بسیاری از خانم‌ها در این بازه‌ی زمانی از مسافرت هوایی خودداری می‌کنند. درواقع باید بدانید که از لحاظ پزشکی، احتمال سقط جنین در سه ماهه‌ی اول بارداری بسیار بالا است.

احتمال سقط جنین در سه ماهه‌ی اول بارداری بسیار بالا است

از طرف دیگر در آخرین ماه بارداری شرایط فیزیکی فرد باعث می‌شود تا مدام احساس خستگی داشته باشد. به همین جهت می‌توان گفت که ماه‌های میانی بارداری (بین ماه چهارم تا ششم) بهترین زمان برای سفرهای هوایی خواهند بود.

از هفته‌ی بیست و هشتم بارداری، بسیاری از آژانس‌های هوایی قبل از پرواز، یک نامه یا تأییدیه از پزشک عمومی فرد باردار درخواست می‌کنند. در این نامه باید اطلاعاتی از شرایط جسمانی فرد باردار و مدت زمانی که تا وضع حمل باقی‌مانده درج شود.

البته بد نیست بدانید خیلی از شرکت‌های هواپیمایی پس از هفته‌ی سی و هفتم به خانم‌های باردار اجازه پرواز نمی‌دهند و اگر هم شما دوقلو باردار باشید، این زمان به هفته‌ی سی و دوم کاهش پیدا می‌کند.

به همین دلیل معمولا توصیه می‌شود قبل از رزرو بلیط، حتما شرایط قانونی شرکت هواپیمایی موردنظر را بررسی کنید.

ریسک‌های مربوط به سفر در هنگام بارداری

۱ . واکسن‌ها

واکسن فعال

در دوران بارداری تزریق و استفاده از واکسن‌های فعال که دارای ویروس و باکتری زنده هستند، توصیه نمی‌شود؛ زیرا این واکسن‌ها ممکن است سلامت جنین را به خطر بیندازند؛ اما در نقطه‌ی مقابل واکسن‌های غیرفعال وجود دارند که استفاده از آن‌ها برای مادر و جنین ضرری ندارند.

دکتر رینولدز دراین‌باره می‌گوید:

سفر به برخی از کشورها نیازمند واکسیناسیون است. فقط در صورتی که مجبور هستید به چنین مناطقی سفر کنید، به سراغ استفاده از واکسن‌های فعال بروید تا در سفر به بیماری خطرناکی دچار نشوید.

برخی از واکسن‌های فعال عبارت‌اند از:

 • واکسن ب ث ژ (BCG) برای جلوگیری از بیماری سل
 • واکسن ام ام آر (MMR) برای جلوگیری از سرخک، سرخجه و اوریون
 • واکسن فلج اطفال
 • واکسن حصبه
 • واکسن تب زرد

نکته‌ی مهم دیگر اینکه حتما قبل از سفر به مناطقی که به واکسیناسیون نیاز دارند، با پزشک عمومی مشورت کنید تا او شما را به بهترین شکل ممکن راهنمایی کند.

۲ . ویروس زیکا

ویروس زیکا توسط پشه‌ها منتقل می‌شود و برای زنان باردار بسیار خطرناک است. این ویروس می‌تواند روی جنین تأثیر منفی بگذارد. اگر ویروس زیکا به جنین برسد، سر کودک در هنگام تولد کوچک‌تر از حالت نرمال می‌شود و کودک رشد مغزی مطلوبی را تجربه نخواهد کرد.

ویروس زیکا بیشتر در مناطق زیر شیوع پیدا کرده است:

 • جزایر اقیانوس آرام
 • آمریکای مرکزی و جنوبی
 • کارائیب
 • بخش‌هایی از جنوب و جنوب شرقی آسیا

پیشنهاد می‌شود در هنگام بارداری تا حد امکان از سفر به مناطقی که احتمال ابتلا به ویروس زیکا در آن‌ها بالا است، خودداری کنید. در صورتی که نمی‌توانید سفرتان را به این مناطق لغو کنید، حتما از پزشک خود مشورت بگیرید و پس از بازگشت هم برای معاینه پیش او بروید تا از سلامت خودتان و جنین مطمئن شوید.

۳ . مالاریا

مالاریا

خانم‌ها در دوران حاملگی به‌شدت مستعد پذیرش مالاریا هستند و حتی در مواردی این بیماری می‌تواند جان مادر و فرزند را به خطر بیندازد. از طرف دیگر، به‌هیچ‌عنوان مصرف قرص‌های ضد مالاریا در دوران بارداری توصیه نمی‌شود. به همین دلیل اگر قصد سفر به مناطقی را دارید که احتمال ابتلا به مالاریا در آن‌ها بالا است، حتما این موضوع را با پزشک خود در میان بگذارید. یادتان باشد، با سفر به مناطقی نظیر آفریقا، جنوب و مرکز آمریکا، آسیا و خاورمیانه بیشتر در معرض ابتلا به مالاریا قرار می‌گیرید.

۴ . لختگی خون

در پروازهای طولانی (بیش از ۴ ساعت) احتمال لخته شدن خون در رگ‌ها افزایش می‌یابد. به همین دلیل بهتر است در دوران بارداری از پروازهای طولانی اجتناب کنید.

 

راهکارهایی برای کاهش خطرات سفر در دوران حاملگی

۱ . اگر باردار هستید و قصد مسافرت دارید، باید در طول سفر مراقب باشید تا حشرات شما را نیش نزنند.

۲ . در هنگام سفر از محصولات دافع حشرات مخصوص دوران حاملگی استفاده کنید.

۳ . در تمام طول روز، لباس‌های آستین‌بلند، شلوار و جوراب بپوشید.

۴ . همیشه زیر پشه‌بند بخوابید.

۵ . برای جلوگیری از لخته شدن خون در پروازهای طولانی در هواپیما ورزش‌های مخصوص انجام دهید، در راهروی هواپیما قدم بزنید و لباس‌های راحت و گشاد بپوشید.

۶ . در طول پرواز هر ۳۰ دقیقه به مقدار کافی آب بنوشید و جوراب‌های ساق بلند مخصوص بارداری بپوشید تا پاهایتان ورم نکنند.

۷ . در هنگام سفر، غذای خوب، تمیز و باکیفیت بخورید تا به بیماری‌هایی نظیر اسهال دچار نشوید. چون در دوران بارداری استفاده از قرص‌های ضد اسهال برای جنین خطرناک است.

۸ . همیشه از سالم بودن آب آشامیدنی مطمئن شوید. اگر احساس کردید آب آشامیدنی سالم نیست، از آب‌های بسته‌بندی استفاده کنید. هر زمان هم که به بیماری دچار شدید مدام آب بنوشید و غذا بخورید تا سلامت جنین به خطر نیفتد، حتی اگر گرسنه یا تشنه نباشید.

۹ . احساس خستگی و سرگیجه در دوران بارداری بسیار عادی است. به همین دلیل در سفرهای زمینی توصیه می‌شود که مدام آب بنوشید و غذاهای انرژی‌زا نظیر خشکبار و میوه بخورید.

مسافرت در دوران حاملگی

نکاتی در رابطه با سفرهای زمینی و دریایی

تصادفات جاده‌ای از رایج‌ترین عوامل مصدومیت و آسیب دیدن زنان در دوران بارداری هستند. ازاین‌رو توصیه می‌شود همیشه در داخل اتومبیل از کمربند ایمنی استفاده کنید. فقط یادتان باشد که کمربند ایمنی باید روی سینه و زیر شکم‌تان قرار بگیرد تا آسیب و فشاری به جنین وارد نشود.

حتی‌الامکان به سفرهای زمینی طولانی نروید یا حداقل در فواصل زمانی مشخص توقف کنید و به انجام حرکات کششی بپردازید. با انجام حرکات کششی، خون در رگ‌ها به جریان می‌افتد.

مسافرت زمینی در دوران بارداری

شرکت‌های کشتیرانی مسافری هم مثل برخی از آژانس‌های هوایی، قوانین خاص خود را دارند و به زنانی که ۳۲ هفته از دوران بارداری‌شان می‌گذرد اجازه ورود به کشتی را نمی‌دهند. به همین دلیل بهتر است قبل از رزرو بلیت شرایط و قوانین شرکت موردنظر را بررسی کنید. همچنین برای رفتن به سفرهای طولانی دریایی کشتی‌هایی را انتخاب کنید که در آن‌ها امکانات پزشکی مطلوبی وجود داشته باشد.

دانلود آهنگ امو باند میدونستم

 • دسته‌بندی نشده
 • اکتبر 31, 2018
بدون دیدگاه

دانلود آهنگ امو باند به نام میدونستم

در این پست می توانید آهنگ امو باند میدونستم را با دو کیفیت اصلی ۱۲۸ و ۳۲۰ به همراه متن اهنگ دانلود کنید

دانلود آهنگ امو باند میدونستم

Download New Song By Emo Band  Called Midoonestam

خوانندهنام آهنگترانه سرادسته بندی
امو باندمیدونستمآهنگ عاشقانه

 

نوشته دانلود آهنگ امو باند میدونستم اولین بار در دانلود آهنگ جدید • دان موزیک. پدیدار شد.


بلندترین مجسمه‌‌ی جهان به ارتفاع ۱۸۲ متر در هند پرده‌برداری شد. ارتفاع این مجسمه دو برابر مجسمه‌ی آزادی آمریکا، است. 

در صد و چهل و سومین سالگرد تولد سردار والابی پاتل، تندیسی از این سیاستمدار شهیر و محبوب هندی به بلندی ۱۸۲ متر در هند رونمایی شد. این مجسمه که بی‌تردید بلندترین مجسمه‌ی جهان است، از ۱۸۵۰ تن برنز ساخته شده است.

مجسمه‌ی اولین معاون نخست وزیر هند که در نتیجه‌ی تلاش‌هایش برای یکپارچه ساختن هند در دهه‌ی ۱۹۴۰ به نام «مرد آهنی هند» نامیده می‌شود، امروز صبح توسط نارندرا مودی، نخست وزیر فعلی هند، پرده‌برداری شد. البته، وزن برنزهای استفاده شده در این مجسمه، مهم‌ترین موضوع درباره ساخت مجسمه‌ی «وحدت» (Statue of Unity) که در جزیره‌ی سادو (Sadhu Island) در ایالت غربی گجرات واقع شده است، نیست.

این مجسمه‌ی ۱۸۲ متری، دو برابر مجسمه‌ی آزادی در آمریکا و ۹ برابر مجسمه‌ی فرشته‌ی شمال در انگلستان است؛ همچنین، ۵۰ متر بلندتر از تندیس بودای معبد بهار (China’s Spring Temple Buddha) در چین است که تا قبل از این، دارنده‌ی عنوان بلندترین مجسمه در جهان بود.

مجسمه والابای پاتل

مجسمه‌ی رهبر سیاسی و اجتماعی هند که از پیروان مهاتما گاندی بود، با هزینه‌ی ۲۲٬۹۰۰٬۰۰۰ پوند (۲۲ میلیون و ۹۰۰ هزار) و در مدت ۳۳ ماه ساخته شد. برای ساختن این مجسمه، از ۱۷۰۰ تن برنز، ۱۸۵۰۰ فولاد تقویت شده و ۶۵۰۰ تیر فولادی ساختمانی استفاده شده که بخش زیادی از این مواد، طی یک برنامه‌ی اجتماعی «ادای احترام به پاتل» به شکل ابزار کشاورزی از روستاهای اطراف جمع‌آوری شده است. فضای داخلی مجسمه را به مساحت ۱۸۰٬۰۰۰ متر مکعب با بتن پر کرده‌اند. 

بلندترین مجسمه جهان

این مجسمه از سد نارمادا در پناهگاه حیات وحش «شولپانشوار» (Shoolpaneshwar wildlife sanctuary) نیز مرتفع‌تر است و با استفاده از یک پل به یک موزه و یک گالری صوتی و تصویری، یک هتل سه ستاره و یک باغی که به افتخار پاتل ساخته می شود، متصل خواهد شد. نمایشی از «لیزر، نور و صدا» هم به افتخار تلاش‌هایی که در راستای یکپارچگی هند انجام شد، برگزار می‌شود. 

وب سایت «مجسمه‌ی اتحاد» که عنوان «مجسمه‌ای به عظمت اعتبار آن» را به آن بخشیده است می‌گوید:

این مجسمه که در عرض کمتر از پنج سال ساخته شده است، بلندترین، بزرگ‌ترین و غول پیکرترین مجسمه‌ی جهان است. این کار، ادای احترام ما به مردی است که هند را متحد کرد: سردار پاتل.

مجمسه والابای پاتل

این پروژه، منتقدانی هم داشته است؛ عده‌ای نخست وزیر مودی را متهم به انجام مانورهای گران قیمت سیاسی به نفع حزب متبوع سیاسی خود کرده‌اند. موهان گورومورتی (Mohan Gurumurthy) در سال ۲۰۱۳ در مصاحبه‌ای به تلگراف گفته بود که خود سردار پاتل، مخالف هدر دادن پول به این طریق است. او گفت:

اگر سردار پاتل زنده بود، هرگز قبول نمی‌کرد که میلیون‌ها پوند به پای مجسمه‌ی او ریخته شود.

مقامات هند امیدوار هستند که این مجسمه به همراه برج ۱۵۰ متری آن که برای دیدن تپه ماهورها و سرزمین‌های دست‌نخورده‌ی اطراف در نظر گرفته شده است، ثروت زیادی را در قالب گردشگری برای این منطقه به ارمغان بیاورد.  

مجسمه والابای پاتل

دولت محلی در حال ساختن بزرگراهی به طول دو مایل هستند تا گردشگران بتوانند از شهر کوادیا (Kevadia) دسترسی راحت‌تری به این مجسمه داشته باشند؛ گردشگران همچنین می‌توانند با گذشتن از سد سردار سارووار (Sardar Sarovar Dam) با قایق‌سواری به این منطقه برسند. یک سکوی فرود برای هلیکوپتر هم به زودی در این مکان ساخته خواهد شد.

مجسمه وحدت طوری طراحی شده است که توانایی ایستادگی در برابر بادهایی با سرعت ۱۸۰ کیلومتر در ساعت، طوفان‌های دسته‌ی ۳ و زلزله‌های ۶٫۵ ریشتری را داشته باشد.

رام ساتور، سازنده‌ی این اثر، برای ساختن چهره‌ای کامل از سردار پاتل، حدود ۲۰۰۰ عکس از این شخصیت را جمع‌آوری کرد و با مورخان و مردمی که از نزدیک وی را دیده بودند صحبت کرد.

مجسمه والابای پاتل

مسئولین «پروژه مجسمه اتحاد» اعلام کرده‌اند:

این مجسمه، به عنوان یادبودی برای سردار والابای پاتل، نه تنها یادآور همه‌ی افراد درگیر در مبارزات بزرگ و ملی آزادی‌خواهانه‌ی ما است، بلکه همچنین الهام‌بخش مردم کشور ما در مسیر درک ایدئولوژی‌های جامع سردار والابای پاتل در مورد وحدت، وطن‌پرستی، رشد همگانی و نحوه حکومت‌داری است.

این بنای یادبود، تنها یک یادواره‌ی خاموش مانند سایر بناهای یادبود نیست؛ بلکه یک ادای احترام کاملا کاربردی و هدفمند است که همه‌ی بخش‌های اجتماعی و اقتصادی را در قالب برقراری ارتباطات بهتر، زیرساخت‌های آموزشی و مراقبت‌های بهداشتی، مرکز تحقیقات توسعه کشاورزی و برنامه‌های دیگری برای رشد جامعه را در بر می‌گیرد.

بلیط بازدید از این مجسمه‌ی ملی برای کودکان و بزرگسالان به قیمت ۳۵۰ روپیه به فروش می‌رسد.

دانلود آهنگ مرتضی پاشایی قلبم رو تکراره

 • دسته‌بندی نشده
 • اکتبر 31, 2018
بدون دیدگاه

دانلود آهنگ مرتضی پاشایی قلبم رو تکراره

در این پست می توانید آهنگ مرتضی پاشایی قلبم رو تکراره را با دو کیفیت اصلی ۱۲۸ و ۳۲۰ به همراه متن اهنگ دانلود کنید

Download New Song By Morteza Pashaei  Called Ghalbam Roo Tekrare

خوانندهنام آهنگترانه سرادسته بندی
مرتضی پاشاییقلبم تو تکرارهآهنگ ویژه

 

نوشته دانلود آهنگ مرتضی پاشایی قلبم رو تکراره اولین بار در دانلود آهنگ جدید • دان موزیک. پدیدار شد.

دانلود آهنگ مهدی گورنگی مسافری از هند

 • دسته‌بندی نشده
 • اکتبر 31, 2018
بدون دیدگاه

دانلود آهنگ مهدی گورنگی مسافری از هند

در این پست می توانید آهنگ مهدی گورنگی مسافری از هند را با دو کیفیت اصلی ۱۲۸ و ۳۲۰ به همراه متن اهنگ دانلود کنید

دانلود آهنگ مهدی گورنگی مسافری از هند

Download New Song By Mehdi Goorangi  Called Mosaferi Az Hend

خوانندهنام آهنگترانه سرادسته بندی
مهدی گورنگیمسافری از هندآهنگ عاشقانه

 

نوشته دانلود آهنگ مهدی گورنگی مسافری از هند اولین بار در دانلود آهنگ جدید • دان موزیک. پدیدار شد.

دانلود آهنگ همایون شجریان چرا

 • دسته‌بندی نشده
 • اکتبر 31, 2018
بدون دیدگاه

دانلود آهنگ همایون شجریان چرا

در این پست می توانید دانلود آهنگ همایون شجریان چرا را با دو کیفیت اصلی ۱۲۸ و ۳۲۰ به همراه متن اهنگ دانلود کنید

دانلود آهنگ همایون شجریان چرا

Download New Song By Homayoun Shajarian Called Chera

خوانندهنام آهنگموسیقیدسته بندی
همایون شجریانچراسهراب پور ناظریآهنگ غمگین

 

نوشته دانلود آهنگ همایون شجریان چرا اولین بار در دانلود آهنگ جدید • دان موزیک. پدیدار شد.

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان ساقی نامه

 • دسته‌بندی نشده
 • اکتبر 31, 2018
بدون دیدگاه

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان ساقی نامه

در این پست می توانید آهنگ محمدرضا شجریان ساقی نامه را با دو کیفیت اصلی ۱۲۸ و ۳۲۰ به همراه متن اهنگ دانلود کنید

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان ساقی نامه

Download New Song By Mohammad Reza Shajarian  Called Saghi Nameh

خوانندهنام آهنگترانه سرادسته بندی
محمدرضا شجریانساقی نامهتک اهنگ

 

نوشته دانلود آهنگ محمدرضا شجریان ساقی نامه اولین بار در دانلود آهنگ جدید • دان موزیک. پدیدار شد.


آبادان از شهرهای جنوبی ایران است که هتل‌های آن، با طیف گسترده‌ای از امکانات و تجهیزات، اقامتی دلپذیر را برای مسافران به ارمغان می‌آورند.

آبادان مهم‌ترین شهر استان خوزستان است که در گذشته به عنوان مدرن‌ترین و به روز‌ترین شهر ایران و خاورمیانه شناخته می‌شده، و امروز نیز مکان مناسبی جهت گردش و سیاحت به شمار می‌رود. به همین دلیل، هتل‌های این شهر نیز در سال‌های اخیر، مورد بازسازی قرار گرفته‌اند. هم اکنون هتل های آبادان، با امکانات و تجهیزات متنوع، طیفی از ۲ ستاره تا ۵ ستاره را در بر گرفته و زمینه انتخاب را برای مسافران گسترده‌تر خواهند کرد.

هتل پارس کاروانسرا آبادان

لیست هتل‌های معرفی شده در مقاله

مقاله‌های مرتبط:

هتل پارس کاروانسرا (۵ ستاره)

هتل پارسیان آزادی (۴ ستاره)

هتل نخل (۳ ستاره)

هتل امیر کبیر (۳ ستاره)

هتل کیوان (۲ ستاره)

هتل آزادی (۲ ستاره)

هتل پارس کاروانسرا

هتل پارس کاروانسرا تنها هتل ۵ ستاره آبادان است که در سال ۱۳۵۰ مورد بهره‌برداری قرار گرفته است، در دوران جنگ تحمیلی تعطیل بوده و در اختیار رزمندگان اسلام قرار داشته است. هم اکنون نیز، آثار باقی مانده از جنگ به صورت ماکت در هتل وجود دارد. پس از جنگ، طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۷۴ این هتل مورد بازسازی قرار گرفته و در سال ۱۳۸۷ به گروه هتل‌های پارس واگذار شده است. در حال حاضر این هتل دارای اتاق‌های یک تخته لوکس، دو تخته لوکس توئین و دبل، سوئیت معمولی یکخوابه دو نفره، اتاق سه تخته لوکس، سوئیت رویال دو خوابه چهار نفره و اتاق کانکت چهار نفره است. همچنین هتل پارس کاروانسرا با فاصله خیلی کوتاهی به سینما نفت، موزه آبادان، مسجد رنگونیها، دریاجه بریم، باراز مرکزی و اروند رود دسترسی دارد.

هتل پارس کاروانسرا آبادان

امکانات هتل:

روم سرویس، صندوق امانات داخل اتاق، صبحانه، پاورسوئیچ، اینترنت رایگان در اتاق، کتابخانه، آژآنس مسافرتی، چایخانه سنتی، تاکسی سرویس، پذیرش ۲۴ ساعته، ترانسفر رفت و برگشت با هزینه و هماهنگی، خدمات تشریفات ویژه، آسانسور، فروشگاه، زنگ هشدار، کافی شاپ، اتاق چمدان، کافی نت، زمین تنیس، سالن ورزشی، خدمات باربری، وسایل بدنسازی، خدمات برای توان خواهان، خدمات تهیه بلیط، فضای سبز، زمین ورزشی، آرایشگاه، خدمات تور، پارکینگ، مینی بار با هزینه، اینترنت در لابی، خشکشویی

آدرس: آبادان، میدان بریم، جنب فرودگاه بین‌المللی

هتل پارسیان آزادی

هتل پارسیان آزادی (پرشین سابق) تنها هتل ۴ ستاره آبادان است که در سال ۱۳۴۷ تاسیس شده، در سال ۱۳۷۲ مورد بازسازی قرار گرفته و در ۷۴ نیز نام خود را به هتل آزادی آبادان، تغییر داده است. پس از آن، از سال ۱۳۸۴ این هتل زیر نظر گروه هتل‌های پارسیان قرار گرفته و با تغییر نام خود به هتل پارسیان آزادی، در دو فاز شرقی و غربی فعالیت دارد. این هتل دارای اتاق‌های دو تخته برای یک نفر، دو تخته توئین و دبل، اتاق سه تخته و ۲ باب اتاق ویژه توان خواهان است. همچنین این هتل، در فاصله بسیار کوتاهی از سینما نفت، موزه آبادان، مسجد رنگونیها، دریاچه بریم و بازار مرکزی قرار دارد.

هتل پارسیان آزادی آبادان

امکانات هتل:

روم سرویس، صبحانه، پاورسوئیچ، اینترنت در اتاق، چایخانه سنتی، پذیرش ۲۴ ساعته، آسانسور، آژانس مسافرتی، زنگ هشدار، تاکسی سرویس، مینی بار با هزینه، استخر، اینترنت در لابی، خشکشویی، پارکینگ

آدرس: آبادان، منطقه بریم

هتل نخل

هتل نخل که از هتل‌های سه ستاره آبادان است، در سال ۱۳۸۳ ساخته شده در سال ۹۵ مورد بازسازی قرار گفته است. این هتل در ۲ طبقه و ۳۱ واحد اقامتی، دارای سوئیت‌های یک خوابه دو نفره دبل و توئین، دو خوابه چهار نفره و سوئیت رویال دو خوابه چهار نفره است.

هتل نخل آبادان

امکانات هتل:

روم سرویس، اینترنت رایگان در اتاق، صبحانه، بالکن، چایخانه سنتی، تاکسی سرویس، پذیرش ۲۴ ساعته، خدمات تشریفات ویژه، صندوق امانات، کافی شاپ، اتاق چمدان، فضای سبز، خدمات برای توان خواهان، خدمات تهیه بلیط، شبکه پخش فیلم، پارکینگ، مینی بار با هزینه، اینترنت در لابی، خشکشویی

آدرس: آبادان، بلوار آزادی، جنب فرودگاه بین‌المللی

هتل امیر کبیر

هتل امیر کبیر که یکی از هتل‌های سه ستاره آبادان است، در سال ۱۳۸۸ تاسیس شده و در سال ۱۳۹۴ مورد بازسازی قرار گرفته است. این هتل به مرکز شهر نزدیک بوده و با مکان‌های مانند بازار ته لنجی‌ها، بازار ماهی فروشان، موزه صنعت نفت و اسکله کشتی‌ها، فاصله کوتاهی دارد. هتل امیر کبیر دارای واحدهای اقامتی یک تخته، دو تخته، سه تخته، چهار تخته ( سه تخته به همراه یک کاناپه) و سوئیت ( سه تخته به همراه دو کاناپه) است.

هتل امیر کبیر آبادان

امکانات هتل:

آسانسور، صندوق امانات، رستوران، اینترنت داخل اتاق، اینترنت در لابی، خشکشویی، پذیرش ۲۴ ساعته، کافی شاپ، پارکینگ، روم سرویس، سالن کنفرانس، صبحانه

هتل امیر کبیر آبادان

آدرس: آبادان، خیابان امیر کبیر، نبش خیابان کاشانی

هتل کیوان

هتل کیوان از هتل‌های دو ستاره آبادان به شمار می‌رود که در سال ۱۳۴۵ تاسیس شده و در سال ۹۵ مورد بازسازی قرار گرفته است. این هتل به پل کابلی، اروندرود و کلیسای ارامنه آبادان بسیار نزدیک بوده و دارای اتاق‌های یک تخته، دو تخته، سه تخته و سوئیت سه تخته و چهار تخته است.

هتل کیوان آبادان

امکانات هتل:

رستوران، پارکینگ، اینترنت در اتاق، اینترنت در لابی، آسانسور، کافی شاپ، صندوق امانات، تاکسی سرویس

آدرس: آبادان، خیابان منتظری

هتل آزادی

هتل آزادی از هتل‌های دو ستاره آبادان است که پیش از جنگ تحمیلی ساخته شده و در سال ۱۳۹۴ مورد بازسازی قرار گرفته است. این هتل در ۴ طبقه و ۳۰ واحد اقامتی، دارای اتاق‌های یک تخته، دو تخته دبل و توئین، سه تخته و سوئیت سه نفره است.

هتل آزادی آبادان

امکانات هتل:

صبحانه، پاورسوئیچ، اینترنت در اتاق، صندوق امانات، آسانسور، کافی شاپ، اتاق سیگار، خدمات باربری، زنگ هشدار، تاکسی سرویس، پذیرش ۲۴ ساعته، خدمات برای توان خواهان، شبکه پخش فیلم، خدمات تهیه بلیط، مینی بار با هزینه، اینترنت در لابی

آدرس: آبادان، خیابان طالقانی، نبش زابل

منبع عکس: سایت جاباما و گوگل مپ


کاظمین، محله‌ای در بغداد و یکی از اماکن مقدس شیعیان است. از مهم‌ترین اماکن زیارتی کاظمین می‌توان به حرم کاظمین اشاره کرد. در ادامه شما را با زیارتگاه‌های کاظمین آشنا می کنیم.  

کاظمین یا کاظمیه یکی از محله‌های مقدس شیعیان است که در شمال غربی بغداد و در کرانه غربی رودخانه دجله قرار دارد. اماکن زیارتی کاظمین در کنار زیاتگاه‌های شهرهای مقدس کربلا، نجف، کوفه و سامرا از اهمیت بسیاری برخوردار است و هر سال در ماه‌های محرم و صفر زائران بسیاری از سراسر جهان با تور عراق از این منطقه زیارت می‌کنند. 

مقاله‌ی مرتبط

دیدنی های کاظمین شیعیان را به این منطقه می‌کشاند. این منطقه به دلیل وجود مرقد دو امام معصوم، امام هفتم شیعیان موسی کاظم علیه‌السلام و امام نهم محمدتقی علیه‌السلام به کاظمین مشهور است. اهمیت این منطقه باعث شده است که برخی آن را شهری مستقل در همسایگی بغداد به‌حساب آورند.

دیدنی‌های کاظمین را اماکن زیارتی و مذهبی تشکیل می‌دهد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به حرم کاظمین، مسجد براثا و مسجد المنطقه اشاره کرد. آرامگاه بعضی از دانشمندان و عالمان دینی شیعه مانند آرامگاه شیخ کلینی، شیخ مفید و خواجه نصیرالدین طوسی هم در این شهر واقع شده است. 

حرم کاظمین

حرم کاظمین

حرم کاظمین، آرامگاه دو امام شیعیان، امام کاظم (ع) و امام جواد (ع) را در برمی‌گیرد که در منطقه کاظمین واقع در شمال بغداد واقع شده است. این حرم توسط پادشاهان آل بویه بازسازی و تزئین شد، اما ساختمان کنونی آن متعلق به دوره آغازین صفویه است و در دوره‌های بعد بخش‌هایی به آن افزوده شد. ایوان‌های زیبا و کاشی‌کاری‌های معرق نفیس و آینه‌کاری‌های مجلل، همگی نشانی از معماری و هنر دوره صفویه دارند. حرم کاظمین یک ضریح نقره‌ای، دو گنبد طلایی یکسان و چهار گلدسته دارد. درون حرم و گنبد خانه ضریح نقره‌ای حضرت موسی بن جعفر (علیه‌السلام) و حضرت جواد (علیه‌السلام) قرار دارد. چهار شبستان بزرگ در اطراف حرم قرار گرفته است. مجموعه حرم و رواق‌ها را سه صحن بزرگ و وسیع در برمی‌گیرد که صحن غربی به نام «صحن قریش» مشهور است. برج و بارو و دروازه‌های هفت‌گانه صحن با معماری زیبا و کاشی‌کاری‌های نفیس در سردرها و کتیبه‌ها اثری از مرحوم فرهاد میرزای قاجار (عموی ناصرالدین‌شاه) بسیار چشم‌نواز است.

مسجد صفوی

مسجد صفوی از ساخته‌های شاه اسماعیل صفوی است که پس از تسلط بر عراق آن را به سبک ساختمان‌های عراقی ساخت. ستون‌های ضخیم و عظیم و طاق‌های قوسی شکل به این مسجد زیبایی خاصی داده است که هر بیننده‌ای را به تحسین وامی‌دارد. مسجد صفوی دارای یک گنبد کاشی‌کاری شده بسیار کوتاه است که از درون صحن به زحمت دیده می‌شود. در جنب محراب و منبر قدیمی مسجد، پنجره‌ای به درون رواق شمالی حرم مطهر کاظمین باز می‌شود که از میان آن می‌توان ضریح مطهر را مشاهده کرد.

آرامگاه خواجه نصیرالدین طوسی

آرامگاه خواجه نصیرالدین طوسی، حکیم و متکلم قرن هفتم هجری در بخشی از حرم کاظمین قرار دارد. خواجه نصیرالدین طوسی در سال ۶۷۲ هجری درگذشت و بنا به وصیتش در حرم مطهر دفن شد. بر قبر این عالم بزرگوار ضریحی فولادی و کهن قرار دارد.  

آرامگاه شیخ مفید

آرامگاه شیخ مفید در شرق رواق جنوبی حرم کاظمین واقع شده است. شیخ مفید، متکلم و فقیه امامیه و از بزرگان شیعه بود که در سال ۴۱۳ هجری درگذشت. او چند سالی در خانه‌اش مدفون بد و سپس به مقابر قریش، در نزدیکی قبر امام جواد (ع) برده شد. بر مقبره شیخ مفید هم یک ضریح فولادی قرار دارد و در بالای آن بر سنگ مرمر قطعه شعری نوشته شده است.

آرامگاه ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه

آرامگاه ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه در شرق رواق جنوبی حرم کاظمین در کنار آرامگاه شیخ مفید قرار دارد. ابوالقاسم جعفر یکی از بزرگان، فقها و محدثین امامیه بوده است که در سال ۳۶۸ هجری درگذشت.

 آرامگاه سید مرتضی و سید رضی

آرامگاه سید مرتضی و رضی در دو ساختمان جداگانه در بیرون صحن مطهر و جنوب شرقی دیوار آن در نزدیکی یکدیگر واقع شده است. سید مرتضی و سید رضی، دو برادر از اعیان و مشاهیر امامیه در قرن پنجم هجری بودند.

قبر ابو یوسف قاضی

قبر ابو یوسف قاضی در جنوب شرقی صحن مطهر کاظمین، درون یکی از حجره‌ها قرار دارد. ابو یوسف قاضی در سال ۱۶۶ هجری به مقام قضاوت در بغداد، پایتخت خلافت بنی العباس منصوب شد و نخستین فرد مسلمانی است که به‌عنوان «قاضی‌القضات» شهرت یافت.

مسجد براثا

مسجد براثا

مسجد براثا در محله‌ای به همین نام قرار دارد و یکی از مساجد مقدس شیعیان در بغداد قدیم است. اهمیت این مسجد به سبب روایاتی درباره اقامت حضرت علی (ع) و نمازگزاردن او در این محل هنگام بازگشت از نهروان است. همچنین گفته می‌شود که برخی از انبیای الهی در این مکان نماز گزارده‌اند. این مسجد زمانی مرکز نشر احادیث اهل‌بیت (ع) نیز بوده است.

مسجد المنطقه

مسجد المنطقه که به «مسجد العتیقه» هم مشهور است در جنوب شرقی شهر منصور میان کاظمین و جعیفر کنونی در محله‌ای به همین نام قرار دارد. بنا به روایات، حضرت علی (ع) در یکی از سفرهای خود در این مسجد نماز گزارده است.

آخرین دیدگاه‌ها

  دسته‌ها